Projekt Nybygge Måla/Spackla/Slipa Inomhus 2019

Nybygge målning Inomhus
JDVH Måleri_Nybygge inomhus, spackling, satt remsa, slipning, målning av gipsväggar och tak_2019 under projektets gång 5

Nybygge Inomhus: spackling, satt remsa, slipning, målning av gipsväggar och tak

JDVH Måleri_Nybygge inomhus, spackling, satt remsa, slipning, målning av gipsväggar och tak_2019_1

Nybygge Inomhus: spackling, satt remsa, slipning, målning av gipsväggar och tak

JDVH Måleri_Nybygge inomhus, spackling, satt remsa, slipning, målning av gipsväggar och tak_2019_Under projektets gång 2

Nybygge Inomhus: spackling, satt remsa, slipning, målning av gipsväggar och tak

JDVH Måleri_Nybygge inomhus, spackling, satt remsa, slipning, målning av gipsväggar och tak_2019_Under projektets gång 4

Nybygge Inomhus: spackling, satt remsa, slipning, målning av gipsväggar och tak

JDVH Måleri_Nybygge inomhus, spackling, satt remsa, slipning, målning av gipsväggar och tak_2019_Under projektets gång

Nybygge Inomhus: spackling, satt remsa, slipning, målning av gipsväggar och tak