Fasadmålning Jönköping Kommun År 2022

Fasadmålning Jönköping kommun
Fasadmålning Jönköping Kommun År 2022

Fasadmålning, bild 1 efter

Fasadmålning Jönköping Kommun År 2022

Fasadmålning, bild 3 efter

Fasadmålning Jönköping Kommun År 2022

Fasadmålning, bild 2 under projektets gång

Fasadmålning Jönköping Kommun År 2022

Fasadmålning, bild 3 under projektets gång