Fasadmålning av hus del av parhus – Husvkarna år 2021

Bild efter: Fasadmålning del av parhus 3. Huskvarna.
Fasadmålning av hus del av parhus - Husvkarna år 2021

Bild efter: Fasadmålning del av parhus. Huskvarna.

Fasadmålning av hus del av parhus - Husvkarna år 2021

Bild under arbetets gång: Fasadmålning del av parhus. Huskvarna.

Fasadmålning av hus del av parhus - Husvkarna år 2021

Bild under arbetets gång: Fasadmålning del av parhus. Huskvarna.