Fasadmålning av hus del av parhus – Husvkarna år 2021

Bild efter: Fasadmålning del av parhus 3. Huskvarna.
Bild efter: Fasadmålning del av parhus 3. Huskvarna.

Bild efter: Fasadmålning del av parhus. Huskvarna.

Bild under arbetets gång: Fasadmålning del av parhus 2. Huskvarna.

Bild under arbetets gång: Fasadmålning del av parhus. Huskvarna.

Bild under arbetets gång: Fasadmålning del av parhus 1. Huskvarna.

Bild under arbetets gång: Fasadmålning del av parhus. Huskvarna.