Tjänster

Nedan följer våran arbetsprocess.

  • Vi kommer och besiktigar fastigheten, Lägenheter och Din BRF

  • Vi lämnar en kostnadsfri offert

  • Ni godkänner offert

  • Vi påbörjar arbete

  • Under arbetets gång informerar vi dig som kund hur och var vi är i arbetet, så tillsammans jobbar vi oss fram till ett färdigt resultat. Efter det följer faktureringen

Tjänster

Tjänster

Inomhusmåleri

Inomhusmålning innebär arbeten som Snickerimålning, Tak och Väggmålning, Sanering av nikotinskadade ytor m.m.

Tjänster

UTOMHUSMÅLERI

Utomhusmålning innebär arbeten som Fasadmålning, Fönstermålning, Målning av tegel, plåtdetaljer, betong m.m

Tjänster

TAPETSERING

Tapetsering innebär arbeten som spackling (bredspackling) och slipning. Tapetsering av EasyUp, papptapet , sätter väv m.m