Om oss på JDVH Måleri. Vi är er målare i Jönköping.

KVALITET & MILJÖ

Vi på JDVH Måleri AB har beslutat att följande ska gälla som policy för kvalitets- och miljöarbetet i företagets namn.
Vi arbetar med kvalitetsprodukter från Caparol AB.

Om oss

MILJÖPOLICY

Allt arbete som utförs av JDVH Måleri AB skall planeras och utföras med metoder, utrustning och material som gör miljöpåverkan så liten som möjligt.

Vi ska:

  1. Ta största möjliga hänsyn till yttre miljöpåverkan i förhållande till kvalitetskrav som kan ställas på utfört arbete.
  2. Följa gällande lagar och andra miljökrav.
  3. Verka för att förebygga föroreningar genom att välja vattenbaserade färger.
  4. Hantera returavfall så att återvinning och återanvändning är möjlig.
  5. Arbeta med att minska miljöpåverkan från fordon.
  6. Kontinuerligt arbeta med miljöfrågor och sträva efter att hitta förbättringar inom området.
  7. Främst använda produkter som har märkningen ”Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet”.
Om oss

KVALITETSPOLICY

JDVH Måleri skall vid varje tillfälle:

  1. Uppfylla våra kunders behov och förväntningar på ingångna avtal i alla avseenden.
  2. Leverera arbeten som är rätt utförda och på avtalad tid.
  3. Sträva efter att stärka företagets renommé och rykte som kvalitetsmedvetna och seriösa yrkesmän

LEDNING OCH ANSVAR

Ledningen ansvarar för att denna policy upprätthålls av anställda som utför arbeten för JDVH Måleri AB.

Ledningen har även ansvar för att varje anställd har den erfarenhet, kunskap och utbildning som krävs för att på ett tillfredsställande sätt kunna utföra sitt arbete.

Vidare ansvarar ledningen för att denna policy fortlöpande utvecklas för att möta anställdas, kundens och omgivningens krav och behov.

Dessutom skall JDVH Måleri verka för en god arbetsmiljö och skall efter bästa förmåga förebygga skador och olägenheter.

SAMARBETEN

Vi har har samarbeten med Tacktäckarna i Jönköping inom renovering etc.

taktackarna.se/