Slipning och målning av järnstaket samt målning av vindskiveplåt BRF Torpa – År 2022

Slipning och målning av järnstaket samt målning av vindskiveplåt BRF JDVH Måleri 2022
Slipning och målning av järnstaket samt målning av vindskiveplåt BRF Torpa - År 2022

Slipning och målning av järnstaket samt målning av vindskiveplåt BRF. Bild efter.

Slipning och målning av järnstaket samt målning av vindskiveplåt BRF Torpa - År 2022

Vindskivemålning BRF

Slipning och målning av järnstaket samt målning av vindskiveplåt BRF Torpa - År 2022

Slipning och målning av järnstaket samt målning av vindskiveplåt BRF. Bild före arbetets gång.

Slipning och målning av järnstaket samt målning av vindskiveplåt BRF Torpa - År 2022

Slipning och målning av järnstaket samt målning av vindskiveplåt BRF. Bild efter.

Slipning och målning av järnstaket samt målning av vindskiveplåt BRF Torpa - År 2022

Slipning och målning av järnstaket samt målning av vindskiveplåt BRF. Bild före arbetets gång.

Slipning och målning av järnstaket samt målning av vindskiveplåt BRF Torpa - År 2022

Slipning och målning av järnstaket samt målning av vindskiveplåt BRF. Bild efter.