Målning av undertak betong, takfot och gavelspetsar BRF – Torpa-Jönköping år 2021

Målning undertak betong, Gavelspetsar och Takfot 3. Torpa-Jönköping
Målning undertak betong, Gavelspetsar och Takfot 6. Torpa-Jönköping

Målning undertak betong, Gavelspetsar och Takfot. Torpa-Jönköping

Målning undertak betong, Gavelspetsar och Takfot 3. Torpa-Jönköping

Målning undertak betong, Gavelspetsar och Takfot. Torpa-Jönköping

Målning undertak betong, Gavelspetsar och Takfot 5. Torpa-Jönköping

Målning undertak betong, Gavelspetsar och Takfot. Torpa-Jönköping

Målning undertak betong, Gavelspetsar och Takfot 4. Torpa-Jönköping

Målning undertak betong, Gavelspetsar och Takfot. Torpa-Jönköping

Målning undertak betong, Gavelspetsar och Takfot 2. Torpa-Jönköping

Målning undertak betong, Gavelspetsar och Takfot. Torpa-Jönköping

Målning undertag betong, Gavelspetsar och Takfot 1.Torpa-Jönköping

Målning undertak betong, Gavelspetsar och Takfot. Torpa- Jönköping