Målning av trapphus hos BRF på Torpa – År 2022

Målning trapphus BRF under arbetets gång. JDVH Måleri 2022
Målning av trapphus hos BRF på Torpa - År 2022

Målning trapphus BRF efter arbetets gång.

Målning av trapphus hos BRF på Torpa - År 2022

Målning trapphus BRF efter arbetets gång.

Målning av trapphus hos BRF på Torpa - År 2022

Målning trapphus BRF efter arbetets gång.

Målning av trapphus hos BRF på Torpa - År 2022

Målning trapphus BRF_Bild före arbetets gång.

Målning av trapphus hos BRF på Torpa - År 2022

Målning trapphus BRF under arbetets gång